PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Keramika pro děti

Kroužek keramiky je určen pro děti od 6 let věku (tzn.i pro předškoláky z MŠ), případně i pro mladší, pokud budou v doprovodu dospělého.

Kroužek začal 20.října 2011 a koná se zatím 1x za 14 dnů, vždy ve čtvrtek od 14.30 do 16.00 hod v řemeslné dílně, vybudované v rámci projektu "Řemeslo má zlaté dno" MAS Krajina srdce, umístěné v 2.patře ZŠ Nadějkov (Pivovarská ulice).

V roce 2012 bychom podle zájmu dětí a možností lektorky zintenzivnili konání na každý týden.

Lektorsky je kurz zajišťen zkušenou profesionální keramičkou a spřízněnou duší spolku Vandou Pincovou z Jistebnice.

Kroužek rozšiřuje nabídku mimoškolních aktivit dětí a je pro místní děti i případné další zájemce z blízkého okolí skvělou příležitostí, jak se naučit práci s hlínou, smysluplně trávit volný čas, rozvíjet své dovednosti a schopnosti a uvolnit napětí rukou i mozku:-)

Touto aktivitou se spolek snaží podporovat a rozvíjet život a žití na venkově. A alespoň částečně narušit závislost místních obyvatel, dětí nevyjímaje, na městě a jeho příležitostech.

Schnoucí myši - výtvory z 2.hodiny kroužku

 

Pozn. Momentálně není kroužek podporován žádným grantem ani sponzorem, tudíž je potřeba uhradit lektorné a materiál. Aby byl kroužek dostupný, byla cena za dvouhodinovku stanovena na 40,-Kč na dítě, v případě sourozenců platí druhé dítě 30,- Kč. 

 

Kroužek se střídá s "Tvořením z korálků" který běží od 12.1.2012 do 31.3.2012. Více zde