PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Kreativní dílny pro děti

Spolek pořádá několikrát ročně tvůrčí dílny pro děti, které jsou tématicky zaměřené podle akcí "v terénu" či spolkových kulturních akcí.

Od roku 2009 jsme realizovali tyto dílny:

  • Výroba lampiónů za pomoci sklenice, pauzáku, olejových voskových barev, drátu a klacku (na 1. Svatomartinskou slavnost 11/2009)
  • Výroba dřevěných ozdob z bezu a drátu (na Adventní zpívání u vánočního stromu 12/2009)
  • Stloukání ptačích budek - sýkorníků při Jablečno-jabloňová slavnosti (10/2010)
  • Výroba ladovských koní z klacku, ponožky, sena a knoflíků (pro Svatomartinskou slavnost 11/2010)
  • Výroba skleněných vánočních ozdob z broušených korálů (na Adventní zpívání u vánočního stromu 12/2010)
  • Výroba hmyzích domků s dětmi z nadějkovské ZŠ a MŠ ze dřeva, klacíků, stébel, polínek, cihel, kamínků (5/2011)
  • Šití dobových kostýmů na Svatomartinskou slavnost 11/2011
  • Výroba vánočních ozdob ze svídy, bezu, dráku a korálkových vánočních ozdob (na Adventní zpívání u vánočního stromu 12/2011)

 

Od ledna 2012 funguje nově "Tvoření z korálků", které vede Iveta Pazourků. Tento kroužek se koná vždy jednou za 14 dnů ve čtvrtek do 14.30 do 16.hod v řemeslné dílně ve škole. A střídá se tak s kroužkem keramiky pro děti.

Materiál je proúčastníky zajištěn a v případě zájmu se mohou zúčastnit i dospělí.

Kroužek bude probíhat do 31.3.2012 a pak už asi necháme Ivetu v klidu chodit do práce a děti běhat venku:-)