PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


2.330,-Kč pro DHJ

21.11.2011 09:10

V pátek 18.11.2011 byla na OÚ v Nadějkově rozpečetěna schránka obecně prospěšné společnosti Domácí hospic Jordán v Táboře, do níž mohli účastníci Svatomartinské slavnosti přispět a podpořit tak činnost organizace, která je velmi potřebná a žádoucí, avšak jejíž existence a působení se stále potýká s nedostatkem financí pro sociálně-zdravotní péči nestátních subjektů a "nešťastnou" legislativou našeho státu.

Sbírková pokladna obsahovala 2.330,-Kč. Všem, kdo přispěli děkujeme za spolek i za DHJ. Vedoucí sociálních služeb hospice Mgr.Eva Špallová nám prozradila, že výtěžek bude s největší pravděpodobností využit na zakoupení odsávačky, na níž sice nebude úplně stačit, ale přispěje k jejímu pořízení.

 

p.s.Spolek s radostí přidal do schránky všechny příspěvky, které mu účastníci Svatomartinské tradičně věnovali. Dělíme se rádi!:-)

—————

Zpět