PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


BIOODPAD - KOMPOST - SKLÁDEČKY

30.09.2013 11:37

V červnovém čísle Hlasu Nadějkova napsala Olga Dušková krátký výstižný textík o problému hromádek biologického odpadu, které jsou leckde, stále se množí a mnohdy se promění ve skládečku, protože se na nich objeví i nejrůznější bordýlek... U textu rovnou vyšla reakce starosty.

V zářijovém čísle Olga pokračovala, protože nepatří k těm, kteří jen tak štěknou a dál nic. (pozn.Tento problém neřeší od května, jak by se mohlo zdát, ale již několik let. Osobně jsem s ní byla na OÚ na jednání o této problematice před minimálně 2 lety.) Byť by se mohlo zdát, že je Olí před kousnutím, není! Jen chce hledat řešení...

 

Oba texty s reakcemi si hnedka můžete přečíst a obrázek si uděláte každý sám. (Možná potkáváte hromádky denně. My si je začali dokumentovat, takže na Facebooku postupně vznikne celá galerie "kouzelných míst"):

Za Draha!

Nemáte na zahrádce kompost ? Přemýšlíte, kam s biologickým odpadem ?  Je vám hloupé vozit všechno to nedosušené zmoklé seno, ostříhané větve z keřů, posečenou trávu ze sekačky  na kárce na Draha? Tam přibývají hromady a hromádky jako houby po dešti. Chovejme se k přírodě uctivě!

Možná by bylo dobré zamyslet se, jak to řeší jinde. Některé obce mají odvahu a odhodlání a vybudují z dotací obecní kompostárnu. My takovou odvahu nemáme a jistě jsou v Nadějkově daleko palčivější, neřešené a nevyřešené problémy. A proto chci, aby obec tento problém co nejrychleji odstranila alespoň tím, že vyčlení  místo, kam se tento skvělý materiál, záruka budoucí dobré úrody,  bude ukládat.

Je smysluplné k tomuto běžnému chování (ukládání biologického materiálu na kompost) učit už naše děti. Při běžném otevření popelnice u školy na mě vždy vybafnou zbytky ze školní jídelny. 3 x fuj! Školní zahrada je tak velká, že by se na ní vešly komposty třeba tři, určitě i na tu posečenou trávu, která se složitě odváží kamsi. Kam se vlastně odváží??? 

Olga Dušková

 

reakce Zdeňka Černého, starosty

Na vesnici mívá tradičně kompost kdekdo a není to nic nového.

První návrh na kompostování obecní jsme od Olgy Duškové slyšeli na zasedání zastupitelstva počátkem tohoto měsíce, když se probírala koupě nových kontejnerů na tříděný odpad (v tom patří naše obec v rámci regionu k těm lepším), takže těžko čekat, že budeme mít kompostárnu jeho koncem. A to se tehdy mluvilo o možnosti pořízení kompostérů,či-li o malých zařízeních a ne o kompostárně, což je vlastně výrobní provoz s mechanizací, řádově za miliony. Však také kompostárny provozují města nebo firmy v oblasti, kde se lidé nemohou té posekané trávy zbavit jinak, ale jejich hlavním dodavatelem jsou čističky a zemědělské provozy....

V našich neporovnatelně menších poměrech to dosud dobře fungovalo tak, že když někdo potřeboval posekanou trávu odvézt, zavolal na OÚ a nikoli složitě, ale jednoduše ji obecní pracovníci odvezli na normální vesnický kompost mimo obytné a školní území (on totiž kompost i kompostárna nejsou tak úplně bez zápachu a obslužného ruchu) do areálu tzv. bejkárny mezi Hubovem a Petříkovicemi. Navrhnul bych zatím to takto ponechat a v případě potřeby volat nebo poslat mail na obec;ke zmíněnému areálu je totiž vjezd povolen pouze pro dopravní obsluhu. Můžeme to dělat samozřejmě lépe a proto navrhuji, abychom to spolu uvážlivě projednali.

Zdeněk Černý

(Hlas Nadějkova 2/2013)

 

 

Co oči nevidí, to srdce nebolí

Nedalo mi to a vypravila jsem se do našeho areálu tzv. bejkárny mezi Hubovem a Petříkovicemi, kam podle starosty obecní pracovníci jednoduše odvážejí vesnický kompost. Jak krásně to zní ...Tzv. areál Bejkárny je pěkná BEJKÁRNA! Nejedná se v žádném případě o ukládání biologického odpadu na určené místo,  je to prachsprosté vyvážení všeho tam, kam není vidět, a navíc do bezprostřední blízkosti potoka. Zdeňku, byls tam?

Existuje nějaký manuál pro nadějkovské, co kam odložit nebo odvézt, vyvézt na svoje náklady na skládku komunálních odpadů do Jistebnice popř. nebezpečný odpad (eternitové desky se válejí v našem areálu tzv,Bejkárny) na skládku nebezpečného odpadu? Všichni víme, jakou částku a do kdy zaplatit za komunální odpad. Víme také, co vše od zaplacení očekávat? Možná by pak pro nás nebylo tak těžké roční poplatek zaplatit a třeba se i smířit s tím, že se bude zvyšovat ( spolu se zlepšováním služeb). Navrhuji takový dobře zpracovaný manuál „ kam s ním“  umístit na webové stránky obce.

Nečekám a nechci, aby se vše vyřešilo do týdne, ale nechci, aby se prohlašovalo, že je vše v pořádku. Pravda je jenom pravda. Chci jen dosáhnout toho, že postupnými opatřeními se (třeba) do roka situace vyřeší. Pokud si nebudeme připouštět chyby a budeme si lhát do kapsy,  Nadějkov jako takový a vše základní v obci, co má dobře fungovat, se bude kamsi propadat. Začíná to u kompostu.

Ještě pro ty, co ho nemají -  mít v koutě zahrady kompost je opravdu  IN. A pokud nemáte zálibu se v něm každý večer vrtat, pak věřte, opravdu nesmrdí.

Olga Dušková

 

reakce Zdeňka Černého, starosty

Olino, „byl jsem tam“ (na „bejkárně“). Tento objekt je, od jeho vybudování, uzavřený, technologický objekt; neslouží jako veřejné prostranství k procházkám, ale jako místo dočasného uložení materiálu, než dojde k jeho konečnému odvezení, likvidaci. Příště napíšu více - manuál je určitě dobrý nápad, může být na webu i v příštím čísle Hlasu.

Zatím jen krátce: zacházení s odpady v Nadějkově upravuje vyhláška č. 2/2008. Občanům ukládá ukládat tříděný odpad podle druhů do barevně odlišených kontejnerů nebo označených obecních popelnic. Zbytkový (směsný) komunální odpad patří do popelnic domácností, jejich odvoz zajišťuje obec. Poplatek za odpady se počítá vždy podle nákladů na vyvážení tříděného i směsného odpadu za uplynulý rok. Obec navíc shromažďuje starý papír, baterie a drobné elektropřístroje. Sběr starého papíru, PET víček, hliníku, použitých baterií a elektropřístrojů organizuje i škola.

Odvezení větší množství odpadu, na který popelnice a  kontejnery nestačí, je možné domluvit se zaměstnanci obce na tel. 381 272 117.

Zdeněk Černý

(Hlas Nadějkova 3/2013)

—————

Zpět