PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Čestné uznání v soutěži Vesnice roku 2011

30.06.2011 21:27

Obec Nadějkov získala čestné uznání za činnost našeho Okrašlovacího spolku v XVII.ročníku soutěže "Vesnice roku 2011", za  Jihočeský kraj. Toto uznání nás velmi těší! Setkání s hodnotící komisí a možnost představit jí naše snahy, cíle, ale i výsledky bylo pro nás příjemné a povzbuzující. Každého potěší, setká-li se s podobně smýšlejícími lidmi.

Krajské kolo soutěže vyhrála Dražíč z Českobudějovicka.

—————

Zpět