PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Druhé společné plánování proměny farské zahrady

24.03.2012 15:00

Sejdeme se opět v sobotu. Zahradní architektka Eva Teplická a výtvarník Lukáš Gavlovský nám představí návrh řešení zahrady, který vypracovali na základě podnětů, přání a požadavků vzešlých z našeho prvního setkání.

Splečně pak budeme nad návrhy diskutovat a debatit a měli bychom se shodnout na konečném návrhu, který posléze oba autoři dodělají, abychom mohli v co nejbližší době začít proměňovat.

 

Přijďte, bude to příjemné a tvůrčí setkání!

—————

Zpět