PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Dva projekty pro rozvoj Nadějkovska

30.09.2011 20:00

Spolek během srpna a září usilovně pracoval na přípravě 2 projektů, které by měly přispět k rozvoji Nadějkovska.

I) "Otevřená zahrada otevírá srdce, duše i oči"

Anotace:

Cílem projektu je začít měnit neutěšený stav veřejných prostranství v Nadějkově a pokusit se aktivně zapojit obyvatele do plánovacích, realizačních i rozhodovacích procesů. Prostřednictvím projektu spolek usiluje o proměnu farské zahrady, která není v současné době veřejnosti volně přístupná, ve veřejný prostor pro širokou veřejnost.

Momentálně není v obci příjemné a „přátelské“ veřejné prostranství, kde by se mohli lidé scházet, odpočívat, pořádat akce spolků, komunikovat. Potenciál této zahrady je významný a jedinečný díky strategické pozici v obci i díky „geniu loci“.

Otevřenou farskou zahradu by využívaly nejen zájmové skupiny jako farnost, skauti, okrašlovací spolek či ochotnický spolek pro své akce, ale také rodiče s dětmi, škola, obyvatele DPS, turisté, zkrátka celá široká veřejnost.

Žádost o grant jsme zaslali v půlce září na Nadaci VIA do výzvy z programu "Místo, kde žijeme."

Hodnotící komise bude vybírat z 57 projektů 5, které podpoří. Do 14.listopadu tedy budeme věřit a doufat a pak se budeme buď radovat, nebo hledat další možnosti, jak projekt realizovat.

 

II) "Obnova sítě starých obecních cest"

Anotace:

Projekt reaguje na velmi špatnou prostupnost krajiny v regionu Nadějkovska. Problém spočívá zejména ve velkých scelených plochách vzniklých při kolektivizaci před rokem 1989 a v zásadním nárůstu počtu skotu po roce 1989. Zemědělskými podnikateli jsou vytvářeny pastviny velkých výměr, do nichž jsou zahrazovány i staré, většinou obecní, cesty. Zdejší obyvatelé se tak stali vězni mezi dráty bez možnosti volného pohybu v okolní krajině. Při zahrnutí těchto, mnohdy částečně úvozových, cest, lemovaných mezemi či pro zdejší krajinu typickými kamennými tarasy, do pastvin dochází k devastaci krajinných prvků, přírodně cenných stanovišť, biotopů a biokoridorů i práce předků. Rovněž potenciál zdejší krajiny pro tzv. lehkou turistiku je současným způsobem hospodaření v krajině zcela mařen a znehodnocován. Uživateli krajiny se tak stali pouze zemědělci, což chce tento projekt změnit.

Žádost o grant jsme na konci září zaslali na Nadaci VIA do výzvy z programu "Velké komunitní granty - Obnova krajiy a péče o životní prostředí"

Do konce listopadu budeme vědět, zda díky realizaci projektu budeme moci o prázdninách 2012 vyrazit do krajiny po obnovené cestě z Kaliště k Pohořelici, od Hubova - Na Cihelně k Pilařáku či od hubovského buku k nadějkovským Drahám.

—————

Zpět