PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


FARSKÁ - společné plánování veřejnosti se blíží

23.01.2012 13:54

Již tuto sobotu 28.1.2012 se poprvé sejdeme, abychom se pokusili společně vyjádřit, jakou bychom chtěli mít v Nadějkově farskou zahradu. Díky grantu z Nadace VIA máme velmi dobrý finanční základ pro proměnu této zahrady, která byla doposud udržována paní Martanovou neboli Sovou. Zahrada je uzavřena a využívána pouze občasně skauty a od roku 2009 pro některé akce Okrašlovacím spolkem.

Je to krásný prostor, který by bylo škoda ponechat stranou náměstí bez využití nejširší veřejností, tedy seniorů, rodičů a dětí, farníků, skautů, lidí čekajících na autobus, turistů, divadelníků a muzikantů..... 

Obecný cíl je jasný: Otevřená farská zahrada jako místo setkávání

Společné veřejné, nebo-li komunitní, plánování nám dává hned několik příležitostí:

  • zjistit, co místním ve středu obce chybí a co z toho by mohlo být na farské
  • možnost vyjádřit svůj názor, nápady, úvahy a myšlenky a pokusit se společně najít shodu
  • spolupracovat na tvorbě s odborníky na veřejná prostranství - architektkami Lucií Komendovou a Evou Teplickou a výtvarníkem Lukášem Gavlovským
  • společně tvořit, co společně vymyslíme
  • mít radost ze společného díla:-)
  • zlepšit svůj vztah k místu, kde žijeme...

Celé setkání se může nést v klidné, příjemné a tvůrčí atmosféře a jeho směr bude hlídat a v našem hledání nám bude pomáhat Martina Břeňová, konzultantka z Nadace VIA.

 

Přijďte s námi spoluvytvářet srdce Nadějkova!

 

Partnery projektu jsou: Farnost Nadějkov, Obec Nadějkov, Skauti Nadějkov, SDH Nadějkov a agentura Saatchi.

 

Projekt "Otevřená zahrada otevírá srdce, duše i oči" je realizován s podporou Nadace VIA, Nadace České spořitelny a společnosti NET4GAS, s.r.o.

            

—————

Zpět