PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


JEN TAK SI TROCHU ZAŠKODIT?

20.09.2013 09:08

Před několika dny jsem napsala pro Hlas Nadějkova krátký text o alejích a ovoci, který je malou rekapitulací „historie“ první spolkové jabloňové aleje, viz https://www.okraslovaci-spolek.cz/news/aleje-aneb-hlad-po-ovoci-vyzva/

 

Přiznávám, že jsem k pozitivnímu naladění článku musela dospět a nebylo to úplně hned. Každé poškození stromu totiž bolí, nejen strom, ale i mne (nás) a taky hodně štve. Je to totiž určitá bezmoc a nekonečná otázka PROČ??? Možná se bráníme jednoduché odpovědi….

Zdvihla jsem hlavu vzhůru, řekla si, že i přes „malé incidenty“ je alej krásná, sázení smysluplné, stromy vitální a na světě hezky. Dnes, v šedivý pátek 20.9., v 7.25 hod cestou do školy, jsem hlavu zase svěsila, zatla zuby a sevřela pěsti. Třetí stromek od Nadějkova po levé straně, odrůdy Albrechtovo, který byl v tvaru koruny a růstu jeden z „nejúspěšnějších“, má vylomenou třetinu koruny, na zemi je listí a další větvičky.

A zase se ptám: „PROČ?!!“

Odpovědí se nabízí řada, samé dost negativní. Nemohu totiž najít nic pozitivního na takovémto SVINSTVU! A SAMO SE TO NESTALO!!! (pozn. nešlo tudy tornádo, přes noc nenapadl metr mokrého sněhu, do koruny neusedl pštros ani pták noh, strom nebyl starý a větev suchá...)

Takže asi protože:

  • Jen tak si trochu zaškodit někoho uspokojuje?
  • Zavítal k nám mezi včerejším odpolednem a dnešním ránem vandal, blbec, ničema, chudák? Nebo snad zcela vyčerpaný pocestný, který se drápal do koruny hledajíc jablka a ona křupla? Či snad zase vojenští vysloužilci po 14 dnech od oškubání první úrody táhli zpět? Snad bude potřeba kontaktovat Armádu České republiky, zda o tom něco neví?
  • Někomu alej hodně vadí? (Sázeli jsme ji s písemným souhlasem majitelů, kterým jsme výsadbou trochu zkomplikovali život….)
  • Někdo prostě nesnáší stromy, konkrétně jabloně, přesněji odrůdu Albrechtovo, předtím to bylo Lipno a Lord Lambourne? (To je asi mírně řečeno „zvláštní“, ne?)
  • Někomu vadí cokoliv, co se v jeho okolí děje, nechce žádné změny, bez ohledu na ostatní a fakt, že jsou k lepšímu…
  • Někomu vadím já osobně a má rodina? (Učím se nebrat si věci osobně, ale tato varianta mě také napadla, bohužel.)

MOŽNÁ VÁS NAPADNOU DALŠÍ DŮVODY, PROSÍM, NAPIŠTE JE.

 

Před třemi lety před výsadbou a po ní zazněly výhružky, že jabloně budou vyvráceny, zničeny a já skončím s krumpáčem v hlavě.

Mohu jen říct, že se NEBOJÍM! I když si uvědomuji, že má „tvrdá palice“ by asi zásah krumpáčem bez úhony nevydržela.

Sázet a starat se o místo, kde žiji, však nepřestanu, je to náš domov! (pozn. Domov je mimo jiné tématem prvouky od 1.do 3.třídy ZŠ a následně pak Vlastivědy 4.a 5tř.ZŠ, Občanské výchovy na 2.stupni ZŠ a Základů společenských věd na některých středních školách a na Gymnasiích a setkají se s ním i studenti VŠ! Děti a studenti se učí chápat význam a obsah tohoto pojmu, který zdaleka překračuje hranice bytu či pozemku. Zatím jsme jako národ neudělali velký pokrok v jeho pochopení a následně v chování. Alespoň dívame-li se na to, jak se chová většina...)

Nemám gen zakladače černých skládek ani "hromádkáře bordelu" na cizích pozemcích a nejsem zapšklá.

Vím, že když toto píšu, může se stát, že zničeny budou všechny jabloně a lípy. Pak může přijít řada i na náves, švestkovou alej na Kaliště, ořešákovou na Hronovku, Farskou zahradu, cestu a tůně na Drahách, Svatomartinskou slavnost, Vánoční zpívání u Betléma, Vítání ptačího zpěvu, tvůrčí dílny pro malé i velké, na Letní biograf Farská….

Toto ničení se však nedotkne jen mne. Dotkne se víc jak stovky lidí, kteří se na výsadbách, úpravách a nápravách podíleli a podílejí, stejně jako na organizaci akcí. Dotkne se všech, kteří chtěli vlastnoručně udělat něco dobrého, užitečného, pěkného a kteří dokázali leccos změnit!

 

Na závěr si neodpustím konstatování:

Hlavu jsem opět zvedla, 20x jsem se zhluboka nadechla a vydechla a uvolnila sevřené pěsti i zaťaté zuby.

Realitou zůstává, že nedokážeme změnit fakt, že stromy můžeme před okusem zvěře a vytloukáním dobře ochránit různými typy chrániček, před vývratem větrem dobrým ukotvením ke kůlům a kontrolou úvazů a před udušením či přischnutím pravidelným obžínáním alespoň prvních 5 let od výsadby, zálivkou a mulčováním.

Před zlým lidským úmyslem je zatím ochránit nedokážeme...

 

Jana Průšová

—————

Zpět