PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Ohlédnutí za prvním setkáním

07.02.2012 12:06

Jaká bude farská?

Krátce by se daly výsledky prvního společného plánování veřejnosti ohledně farské zahrady popsat několika slovy – zahrada bude otevřená, klidná, přírodní, jednoduchá, proměnlivá, vlídná a pro všechny.

 

Koncem ledna jsme se prvně sešli ve větším počtu, abychom začali přemýšlet nad proměnou nadějkovské farské zahrady a abychom společně určili konkrétnější směr úprav. Skupina 40 účastníků se po ohledání terénu přímo na farské zahradě přesunula do vytopeného sálu Pohostinství U Jandů. Atmosféra byla svěží a tvůrčí. Zahřívali jsme se čajem a kávou a hlavně přemýšlením a vyslovováním svých nápadů, přání, představ ale třeba i obav. Všechny podněty byly pečlivě zaznamenány na veliké papíry a vystaveny.

Následovaly „svobodné volby“, kdy každý vybíral z nápadů to, co by na zahradě nejvíce chtěl, a přidělil své body.

 

Následujících 10 bodů jsou nejžádanějšíprvky, úpravy a principy:

  • Víceúčelový altán
  • Zbourání plotu
  • Využití přírodního materiálu
  • Co nejjednodušší prostor (nepřeplácat)
  • Hrací plácek, travnatá plocha
  • Ohniště
  • Malé hřiště pro děti – pidi prvek
  • Symbolické oddělení zahrady od náměstí
  • Využití kamenů z okolí
  • Mobilní posezení/různé varianty posezení/letní kino/osvětlení

 

Co jsme si vymysleli, zkusili jsme si i zpracovat. Ve skupinách jsme s pomocí slepých map vytvářeli návrhy zahrady a pak je každá skupina představila ostatním. Ukázala se velká shoda účastníků a navrhovaná řešení se dost podobala.

 

Celému našemu plánování, diskusím, rozmýšlení a návrhům bedlivě naslouchala a přihlížela zahradní architektka z Ateliéru Gaia Ing.Eva Teplická, která si dělala poznámky, fotila a nakonec si i naše návrhy odvezla. Jejím nelehkým úkolem je zkombinovala svou představu odborníka s přáními a představami nás, tedy lidí, kteří znají místo, kde žijí, a kteří budou zahradu využívat. Jak sama říká:“ Není lehké potlačit své „architektonické ego“, ale je fantastické tvořit zahradu společně s těmi, kdo ji budou užívat. Pracovat s lidmi, kteří se dokáží sejít, přemýšlet, vyjadřovat nahlas svá přání a hledat kompromisy je pro projekt velmi přínosné.“

 

Eva Teplická při tvorbě návrhu úzce spolupracuje s výtvarníkem Lukášem Gavlovským a v sobotu 24.3. nám přijedou své 2 návrhy možného řešení představit. Srdečně zváni jsou ti, kdo se aktivně zúčastnili prvního setkání, ale i  všichni ostatní, které farská zahrada a její proměna zajímá. Sejdeme se v 15 hod na sále Pohostinství U Jandů.

 

Kdo nemůže přijít, nechť nezoufá, neboť v dubnu začneme na proměně pracovat vlastníma rukama a každý, kdo bude mít chuť, čas a zájem se nějak zapojit, bude vítán a „polapen“.

 

Jana Průšová

—————

Zpět