PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


První společné plánování proměny farské zahrady

28.01.2012 15:00

V sobotu 28.1.2012 se poprvé může setkat široká veřejnost a ovlivnit proměnu farské zahrady. V 15.hod se sejdeme přímo na farské zahradě, v klidu si ji projdeme a necháme na sebe místo působit. k dispozici budeme mít mapky, do nichž si můžeme zakreslit či zapsat své postřehy či nápady. Zhruba v 15.30 se přesuneme do sálu Pohostinství U Jandů. Po krátkém seznámení s cíly projektu popustíme uzdu své fantazii a přáním a budeme vyslovovat nahlas své nápady a připomínky. Pak ve skupinách zkusíme vytvořit svůj návrh proměny. Naše návrhy a nápady budou zadáním pro odborníky - zahradní architekty.

Abychom se nedostali někam úplně jinam než chceme, bude naše společné plánování "řídit a usměrňovat" konzultantka našeho projektu z Nadace VIA - Martina Břeňová.

 

Občerstvení, psací potřeby a vše další potřebné bude zajištěno.

Přijďte tedy s vašimi nápady a podněty a vytvořme společně příjemné místo ve středu Nadějkova!

Předpokládaný konec je v 18.hod.

 

Projekt je realizován díky laskavé podpoře Nadace VIA, Nadace České spořiteny a společnosti NET4GAS,s.r.o.

        

—————

Zpět