PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


PŮL - BRIGÁDA PRO VŠEUMĚLY

25.08.2012 13:00

Po příjemné zábavě na Farské se opět musíme vrátit k práci. Po řadě menších brigád a dvou velkých je tu brigáda půldenní. Sejdeme se ve 13.hod a všichni, kdo chtějí pomoci, mohou přicházet i v průběhu celého odpoledne.

PROGRAM je zhruba následující:

  • vytvoření cestiček z placáků, které zajistil Zdík vlastními silami a akcí "Přines placák". Pěšiny budou za kostelem a od schodů z náměstí.
  • založení 2 skupin keřů a snad i dodělání křovinného lemu od studny výš.
  • drenáž u pískoviště
  • dodělávky - dočištění zbylých dubových kmenů, ohniště, záhon za farou....

OBČERSTVENÍ je jako obvykle zajištěno, takže bude svačina, pití a nakonec i špekáčky od mistra uzenáře p. Kosíka.

NÁŘADÍ by se hodilo, a to zejména: lopaty, hrábě kovové, rýč, lopatky zahradnické, motyky, krumpáč...a pracovní rukavice.

V podvečer můžeme posedět u ohně s kytarou.....

 

Těšíme se na další společné budování a budeme rádi, pokud napíšete, že přijdete :-)

na mail okraslovak@gmail.com

—————

Zpět