PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Slavnostní otevření obnovené hubovské návsi a oslava Dne stromů 2011

21.10.2011 10:30

Spolek se od srpna 2010 do července 2011 partnersky podílel na projektu "Obnova hubovské návsi" sdružení Zachovalý kraj. Ze zaniklé návsi nahrazené černou skládkou se dobrovolníkům a členům obou spolků podařilo udělat hezké, upravené veřejné prostranství. Finančně byl projekt podpořen grantem Nadace VIA z programu "Fond místního rozvoje", Obcí Nadějkov, firmou Efaflex CZ, s.r.o. z Olší, místními živnostníky Jirkou Duškem, Josefem Havelkou a Janou Průšovou i oběma spolky.

Slavnostní otevření obnovené návsi v osadě Hubov, konané v pátek 21.10.2011 je završením projektu. Sejít by se měli všichni, kdo se na projektu podíleli, podporovatelé, donoři a také děti z místní školy a školky, kteří si prohlédnou náves, vyzkouší herní prvek a zároveň slaví Den stromů. Stejně jako v roce 2010 budou děti sázet stromy, tentokrát dosadí vysokokmenné jabloně starých odrůd do alejí před a za Hubovem. 

 

Oslava Dne stromů začíná v 9 hod.

Slavnostní otevření obnovené hubovské návsi začne v 10.30 hod.

—————

Zpět