PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Slavnostní otevření obnovené hubovské návsi a oslava Dne stromů 2011

21.10.2011 10:30

 

Spolek se od srpna 2010 do července 2011 partnersky podílel na projektu "Obnova

hubovské návsi" sdružení Zachovalý kraj. Ze zaniklé návsi nahrazené černou skládkou

se dobrovolníkům a členům obou spolků podařilo udělat hezké, upravené veřejné

prostranství. Finančně byl projekt podpořen grantem Nadace VIA z programu "Fond

místního rozvoje", Obcí Nadějkov, firmou Efaflex CZ, s.r.o. z Olší, místními

živnostníky Jirkou Duškem, Josefem Havelkou a Janou Průšovou i oběma spolky.

Slavnostní otevření obnovené návsi v osadě Hubov, konané v pátek 21.10.2011

je završením projektu. Sejít by se měli všichni, kdo se na projektu podíleli, podporovatelé,

donoři a také děti z místní školy a školky, kteří si prohlédnou náves, vyzkouší herní

prvek a zároveň oslaví Den stromů. Stejně jako v roce 2010 budou děti sázet stromy,

tentokrát dosadí vysokokmenné jabloně starých odrůd do alejí před a za Hubovem. 

 

Oslava Dne stromů začíná v 9 hod.

Slavnostní otevření obnovené hubovské návsi začne v 10.30 hod.

POZVÁNKA

 

 
—————

Zpět