PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


STRÁŽCE ZAHRADY - první ze série letošních dílen

02.09.2013 08:35

Již tuto sobotu 7.9.2013 proběhne první dílna pro děti. Sejdeme se v 9.30 v řemeslné dílně v ZŠ Nadějkov (2.patro) a spolu s Honzou, Štěpánkou a snad i Anežkou budeme vyrábět "Strážce Farské zahrady" i zahrádek vlastních. Vyzkoušíme si skupinovou tvorbu a samozřejmě i tu individuální. Předpokládaný konec je ve 12.30 hod.

Dílna je určena dětem od 7 let. Zúčastnit se mohou i mladší děti, pouze však v doprovodu dospělého, který s nimi bude pracovat. Naopak větší děti není potřeba doprovázet, protože na ně čekají zkušení lektoři:-)

 

Materiál a pomůcky jsou zajištěny. S sebou je dobré vzít si přezůvky, pití, svačinu a ručník.

 

Rádi bychom se v dílně scházeli pravidelně jenou za měsíc na dopoledne. Na říjen připravujeme grafickou dílnu na téma strom s Evou Volfovou a na listopad knihařskou celovíkendovku s Jardou Těsnohlídkem. Přesné termíny a podrobnější informace budeme postupně zveřejňovat.

 

Těšíme se na setkanou při některé dílně.

 

Akce je součástí dlouhodobého projektu okrašlovacího spolku a farnosti "PEČOVAT O DUŠI NADĚJKOVSKÝM PŘÍSLUŠÍ", který v roce 2013 částečně podpořily Jihočeský kraj a Obec Nadějkov.

 

—————

Zpět