PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


TRVALKY

22.09.2015 08:48

Tento text vyjde v Hlasu 3/2015

Podrobnou skladbu rostlin najdete v sekci Trvalkové výsadby zde

 

NOVÉ TRVALKOVÉ VÝSADBY:

ZÁHON U PIVOVARSKÉ a NÁVES NA MOZOLOVĚ

 

Za poslední rok máme o dvě kvetoucí trvalkové plochy víc. První vytvořil Okrašlovák na podzim 2014 podél hřiště v Pivovarské ulici. Vznikla bez grantové a dotační podpory. Druhá přibyla při úpravách mozolovské návsi letos v létě. Proměnu iniciovali tamní obyvatelé a finančně ji podpořila Obec Nadějkov. Spolek se na akci podílí prací a sdílením zkušeností.

 

Záhon u Pivovarské má rozlohu 90m2. Na mozolovské návsi byla zatím upravena plocha o velikosti cca 70m2. Při úpravě obou ploch jsme zvolili podobný postup. Po stržení drnu bagrem a prokypření půdy přišla na řadu nezbytná práce rukou a hrábí. Bylo potřeba terén srovnat, zbavit ho zbytků kořenů trav a rostlin a vybrat větší kameny. K záhonu byly jako lem zapuštěny krajiny, které bychom rádi časem nahradili trvanlivou kovovou obrubou. Na návsi se pokusíme kovový okraj doplnit na podzim.

 

Záhon se nachází na slunném stanovišti, které v létě může vysychat. Těmto podmínkám odpovídá i výběr rostlin, kterým se daří na slunci a snesou období sucha a to i dlouhodobého, jak se ukázalo v letošním extrémně suchém létu.

 

Rostlinná skladba byla zvolena tak, aby v záhonu a na návsi od jara do podzimu vždy něco kvetlo. Na jaře záhon nejprve zrůžověl konikleci, přidaly se modřence, v květnu ho zaplavila žluť drobnokvětých narcisů, oranžový nádech doplnily pryšce a kontrastní růžovo - fialovou zářily bambule česneků, následované kosatci ve starorůžovém, bílém a temně fialovém hávu, střapci tužebníku v odstínu slonové kosti a fialovými kakosty. V létě nakvetly bledě modré ostrožky, růžové hvozdíky kartouzské, žluté klasy divizen, fialkovo-růžové šuškardy, fialové agastaché, tmavě červený chrastavec makedonský, něžná marulka šantovitá plná drobných bledě fialových kvítků. Nechybí šalvěj, pažitka, levandule. Srpen patřil plamenkám latnatým jemně růžovým s tmavším očkem, třapatkám bílým i růžovým a tmavě červeným česnekům kulatohlavým. V jeho závěru začaly zářit velké rozchodníky světle i sytě růžovými květy a dočervena zbarvenými stopkami a načervenalými listy. Budou zdobit záhon až do sklonku podzimu. V září nakvetly neónově růžové hvězdnice (astry), k nimž se v průběhu podzimu budou přidávat další krásky tohoto druhu různých barev a velikosti. Trvalky jsou doplněny travinami, zejména prosem prutnatým a strdivkou sedmihradskou.

 

V mozolovském záhonu najde zvídavý pozorovatel rostliny, které mají rády slunce a sušší stanoviště. Poblíž břízy je doplňují květiny, kterým nevadí  stěhující se stín. V dolní části plochy pak jsou rostliny, které snesou vlhko i sucho jako bergénie, kontryhel měkký a čemeřice. Pokvetou tu také rostliny vyskytující se volně v přírodě, jako konvalinky, čertkus lesní a jestřábník oranžový neboli chlupáček. Celková skladba odpovídá venkovským zahrádkám dřívějších dob. Výrazné budou zápleváky vybarvené v tonech žluté, oranžové a červené i denivky jemně růžové a sytě červené.

Brzy po výsadbě začaly pěkně kvést rudbekie missourijské, které ozdobí záhon až do října. Trvalky jsou zhruba z jedné šestiny doplněny travinami. Mezi vyšší trávy patří bezkolenec, proso, metlice ‚Palava‘, střední bude strdivka sedmihradská, dochan a kavyl a spíše nižší kostřavy a moskytovka něžná.

 

Záhon u Pivovarské byl zjara zamulčován štěpkou z ovocných stromů a lípy, kterou nám dlouhodobě a zdarma dodává výborný stromolezec Libor Švec. Jsme mu vděčni. Mulč pokryje i holou zeminu mezi rostlina mi na Mozolově. Osvědčil se nám při všech výsadbách. Pomáhá udržovat vlhkost půdy a zmenšuje zaplevelování.

 

Dlouhodobým zdrojem informací, rad, pomoci a velkou inspirací je pro nás Ing. Adam Baroš z VÚKOZ Silva Taroucy v Průhonicích. V září 2014 jsme se zúčastnili dvoudenní konference „Zakládání a údržba trvalkových záhonů“. Ukázkové výsadby týmu Adama Baroše najdete v Dendrologické zahradě v Praze – Průhonicích. Hezké záhony podle jeho návrhu kvetou v táborském Husově parku.

 

Záhon u Pivovarské společně tvořili: Olga Dušková, Maruška Havelková, Jitka Šabatová, Hanka a Pavel Barboříkovi, Jana Průšová.

 

Na mozolovské návsi se sešli: Hanka a Pavel Barboříkovi, Jana a Tomáš Průšovi, Eva Špallová a Antonín Picka.

Při obou realizacích jsme měli řadu dětských pomocníků.

 

 

 

Jana Průšová

—————

Zpět