PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


5 jabloní - stromořadí za Hubovem k Cihelně

Den stromů 2011

Staré odrůdy - Chodské, Panenské, Boskopské