PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


ZÁHON U PIVOVARSKÉ ULICE

Záhon u Pivovarské (podél hřiště u školy v Nadějkově) má rozlohu 90m2. Byl založen v říjnu 2014. 
 
Při úpravě plochy jsme zvolili následující nechemický postup. Stržení drnu bagrem v mocnosti cca 8cm, prokypření půdy a ruční výběr zbytků kořenů trav a rostlin, větších kamenů a urovnání terénu hráběmi. K záhonu byly jako lem zapuštěny krajiny, které bychom rádi časem nahradili vhodnější kovovou obrubou. 
 
Záhon se nachází na slunném stanovišti, které v létě může vysychat. Půda je spíše hlinitá a v některých část jsou zbytky suti po původní zástavbě. Těmto podmínkám odpovídá i výběr rostlin, kterým se daří na slunci a snesou období sucha a to i dlouhodobého, jak se ukázalo v extrémně suchém létu 2015.
 
Rostlinná skladba byla zvolena tak, aby v záhonu od jara do podzimu vždy něco kvetlo. Trvalky jsou doplněny travinami.
Původní skladba níže.
 
Záhon byl zjara 2015 dodatečně zamulčován štěpkou z ovocných stromů a lípy, kterou nám dlouhodobě a zdarma dodává výborný stromolezec Libor Švec. Jsme mu vděčni. Mulč z vhodných dřevin, ideálně bez listu, se nám osvědčil při všech dosavadních výsadbách (např. Farská zahrada Nadějkov, náves Hubov, předzahrádka u Domu hasičů v Petříkovicích). Pomáhá udržovat vlhkost půdy a zmenšuje zaplevelování.
 
SEZNAM VYSAZENÝCH ROSTLIN:
 

Agastache ‚Blue Fortune‘

agastache vrásčitá

Liatris spicata

šuškarda klasnatá

Molinia caerulea

bezkolenec modrý

Echinacea purpurea ‚Magnus‘

třapatka

Delphinium beladona ‚Cliveden Beauty‘

ostrožka

Filipendula vulgaris ‚Plena‘

tužebník obecný

Panicum virgatum ‚Shennadoan‘

proso prutnaté

Coreopsis verticillata grandiflora

krásnoočko

Aster dumosus ‚Victor‘

astra (hvezdnice)

Aster dumosus ‚Terry’s Pride‘

astra

Aster lateriflorus ‚Lady in Black

astra pokřivená

Calamintha nepeta ssp. nepeta

marulka šantovitá

Echinacea purpurea ‚Baby Swan White‘

třapatka nachová

Echinacea tennesseensis

třapatka

Euphorbia polychroma

pryšec mnohobarvý

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Iris

kosatec

Melica transsilvanica

strdivka sedmihradská

Origanum laevigatum ‚Herrenhausen‘

dobromysl hladká

Phlox panuculata ‚Europa‘

plamenka latnatá

Pulsatila patens

koniklec otevřený

Salvia officinalis

šalvěj lékařská

Satureja montana

saturejka horská

Sedum ‚Matrona‘

Rozchodník

Sedum telephium ‚Herbstfreunde‘

rozchodník nachový

Geranium X magnificum

kakost vznešený

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

rudbékie

Anemone sylvestris

sasanka lesní

Geranium cantabrigiense ‚Boikovo‘

kakost

Thymus pulegioides ‚Tabor‘

mateřídouška vejčitá

Thymus citriodorus

mateřídouška citrónová

 

 

VTROUŠENÉ ROSTLINY

 

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzský

Knautia macedonica ‚Mars Midget‘

hlaváč makedonský

Linum perenne

len vytrvalý

Lychnis coronaria

kohoutek věncový

 

 

CIBULOVINY

 

Allium aflatunense

česnek aflatunský

Allium sphaerocephalon

česnek kulatohlavý

Muscari armeniacum

modřenec arménský

Narcissus jonquilla ‚Baby Moon‘

narcis

Záhon u Pivovarské společně tvořili: Olga Dušková, Maruška Havelková, Jitka Šabatová, Hanka a Pavel Barboříkovi, Jana Průšová.
 
Záhon vznikl bez grantové a dotační podpory, čistě z odhodlání a radosti členů spolku.
 
Děkujeme Ing.Adamu Barošovi za rostlinné přebytky a ochotu je s námi sdílet. Dále děkujeme Trvalkovému zahradnictví Floriánus v Jindřichově Hradci, kde jsou k nám Radovan Hájek a Martin Charvát cenově i lidsky velmi vlídní.