PRO NADĚJKOV A OKOLÍ


Členství

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let i právnické osoby, které souhlasí se spolkovými stanovami  i jeho cíli.

Člen  bude přijat na základě podání přihlášky písemné či elektronické na formuláři spolku a po následném uhrazení členského příspěvku  ve stanovené minimální výši 100,- Kč. Členství vzniká dnem úhrady členského příspěvku na účet sdružení či hotovostní platbou pokladníku sdružení.

 

Více podrobností o členství zde: https://www.okraslovaci-spolek.cz/stanovy/

Přihláška ke stažení zde
Vyplněnou ji prosím pošlete do sídla spolku, mailem či ji předejte některému aktivnímu členovi spolku:-)